Parduotuvė

HVAC fernox  cleaner F3 10L

HVAC fernox cleaner F3

  • Daugiafunkcis šildymo ir vėsinimo sistemų ploviklis
  • Pašalina įvairius teršalus, galinčius sugadinti katilą ir kitus šildymo prietaisus
  • Neutralios cheminės sudėties – tinka naujų ir senų sistemų praplovimui
  • Draugiškas visiems metalams ir plastikams
  • Naudojamas sistemai dirbant įprastu šildymo režimu
  • Tinkamas naudoti su visų gamintojų praplovimo mašinomis
  • Nepavojingas sveikatai ir aplinkai
  • Talpa: 10 l

Produkto kodas: 58778 Kategorijos: ,
  • Produkto ID:
  • 2084
HVAC fernox  cleaner F3

 

Yra daugiafunkcis naujų instaliacinių sistemų bei jau eksploatuojamų sistemų ploviklis, kurio pagalba iš sistemų pašalinamos įvairios nuosėdos, kalkės, purvas, fliusai, tepalai.

Dėl švelnios cheminės sudėties ploviklis „HVAC Cleaner F3“ lėtai ištirpdo kalkes ir kitas kietąsias nuosėdas paversdamas jas plaukiančia mase, kuri lengvai išskalaujama iš sistemos naudojant praplovimo įrangą.

Šio ploviklio sudėtyje nėra rūgščių, todėl jis ypač tinka senų instaliacinių sistemų praplovimui, nes neatveria protėkių. Plovikliu „HVAC Cleaner F3” išplautos sistemos nereikia neutralizuoti.

Ploviklis gerai pasyvuoja metalų paviršių prieš užpildant korozijos ir nuovirų inhibitoriumi „HVAC Protector F1“.

Techniniai duomenys
Spalva: tamsaus gintaro. Kvapas: silpnas. Pavidalas: skystis. Koncentruoto produkto pH 7.0 Paruošto naudoti 0,5 % tirpalo pH 7.5 – 7.8. Specifinis sunkis 1.18 (esant 20°C).

Dozavimas ir naudojimo būdas
Praplovimui naudojamas 0,5 % tirpalas. Jeigu sistema labai užteršta (daug rūdžių, kalkių, magnetito), rekomenduojama didinti koncentraciją iki 0,8 – 1 % ir cirkuliuoti ploviklį sistemoje ilgesnį laiką (iki 14 dienų).

Senas ir ypač nešvarias (daug rūdžių, kalkių) šildymo sistemas rekomenduojama plauti tik naudojant specialią praplovimo įrangą.

Išjunkite katilą ir iš sistemos išleiskite visą vandenį. Labai gerai išskalaukite sistemą švariu vandeniu, kad pasišalintų laisvai plaukiojantys teršalai.

Baigę skalauti užpildykite sistemą šviežiu paprastu vandeniu ir supilkite ploviklį. Tai galima atlikti per radiatorių, kolektorių, nuorintoją, katilo atvamzdį ir pan. arba per kitą papildymui tinkamą vietą.

Plaunant naujas sistemas prieš eksploatacijos pradžią ploviklis „HVAC Cleaner F3“ sistemoje turi cirkuliuoti ne mažiau nei 1 val. Plovimas atliekamas sistemai dirbant įprastu režimu. Plaunant senas sistemas, purvo nuosėdos taip pat išskalaujamos per maždaug 1 val. Tačiau norint pašalinti sukietėjusias nuosėdas (geležies oksidus ir kalkes), ploviklį įprastu režimu dirbančioje sistemoje rekomenduojama palikti 7 – 14 dienų.

Praėjus rekomenduojamam plovimo laikui, išleiskite ploviklį iš sistemos ir išskalaukite sistemą mažiausiai 3 kartus (kol vanduo bus visiškai švarus). Labai svarbu skalauti priešingomis kryptimis, kad būtų pakeltos žemiausiose sistemos vietose susikaupusios nuosėdos. Dirbant su praplovimo įranga, rekomenduojama atskirai išskalauti kiekvieną radiatorių ir grindinio šildymo kontūrą.

Rekomenduojama išplautą sistemą užpildyti apsaugančia priemone HVAC Protector F1, kuri neleidžia vykti korozijai ir susidaryti nuoviroms.

Atsargumo priemonės
Priemonė yra nepavojinga sveikatai. Saugoti nuo vaikų. Nemaišyti su kitomis cheminėmis medžiagomis. Tik išoriniam naudojimui. Patekus ant odos arba į akis, nedelsiant labai gerai nuplauti ar išskalauti vandeniu.

iso14001

 

Šildymo ir šaldymo skysčiai

Svoris 12 kg