Atliekame aušinimo skysčių, eksploatuojamų šaldymo ir šildymo sistemose, fizikinių-cheminių rodyklių kontrolę

Aušinimo sistemos eksploatavimo metu reikalauja nuolatinės kontrolės bei priežiūros. Tai ne tik pačios sistemos kontrole, bet ir joje cirkuliuojančio šilumą pernešančio skysčio analizė. Šilumą pernešantys skysčiai ne itin žemoms temperatūroms, kaip taisyklė, yra mišiniai iš vandens bei koncentrato. Pastarasis įgalina sumažinti šilumą pernešančio skysčio kristalizacijos temperatūrą žemiau 0°С. Į šio koncentrato sudėtį paprastai įeina priedų paketas, kuris padeda reguliuoti korozijos bei putojimo procesus sistemoje, taip pat priedai, stabdantys mikroorganizmų atsiradimą bei dauginimąsi, stabilizatoriai bei kiti priedai. Eksploatacijos eigoje šilumą pernešančio skysčio sudėtis bei savybės keičiasi (kaip pvz.: cheminė sudėtis, antikorozinės savybės, šiluminis laidumas ir pan.)

Šiuos pasikeitimus sąlygoja:
  • susikaupę korozijos produktai, aušinamų maisto produktų likučiai, ištirpęs deguonis;
  • kai kurių sudedamųjų dalių suirimas arba polimerizacija;
  • susidarantys nuovirų sluoksniai ant sistemos paviršių ir t.t.

Vis tai blogina sistemos šiluminį laidumą, didina energijos suvartojimą, blogina gaminamo šalčio kontrolę bei kokybę, darbo našumą bei įrangos patikimumą, eksploatacijos bei remonto sąnaudų didėjimą. Visa tai galų gale įtakoja teikiamų paslaugų arba gaminamų produktų savikainą.

Dėl šios priežasties būtina periodiškai imti sistemoje cirkuliuojančio skysčio mėginius ir atlikti jų cheminę-fizikinę analizę, o taip pat antikorozinį efektyvumą.

icon doc parsisiųsti paraiškos formą

 

Paslaugos

 

1.Užsakovui pageidaujant, vykdomas periodiškas šilumą pernešančio skysčio tikrinimas. Esant būtinybei, specialistas atvyksta į vietą.
2. Atliekama šilumą pernešančių skysčių mėginių analizė.

3. Remiantis analizės rezultatais pateikiamos rekomendacijos dėl tolesnės sistemos bei šilumą pernešančio skysčio eksploatacijos ar pakeitimo būtinybės.

4. Siūlomas platus kokybiškų šilumą pernašančių skysčių spektras.

 

Konsultacija