Parduotuvė

Refraktometras

Aušinimo, langų apiplovimo skysčių užšalimo temperatūrų ir elektrolito tankio matuoklis.

Tam, kad nustatytumėte aušinimo, langų apiplovimo skysčio užšalimo temperatūrą, ar akumuliatoriaus elektrolito tankį, užtenka vieno lašo skysčio, kuris užlašinamas ant prietaiso. Matavimo rezultatai atskaitomi atitinkamose prietaiso skalėse, pagal šviesos lūžimo koeficientą.

Kategorija:
  • Produkto ID:
  • 3101

 

Vartotojo instrukcija.pdf

Optinis aušinimo ir langų apiplovimo skysčių užšalimo temperatūros ir

akumuliatoriaus elektrolito tankio matuoklis

Šiuo prietaisu galima nustatyti :

. Aušinimo skysčio užšalimo temperatūrą

. Langų apiplovimo skysčio užšalimo temperatūrą

. Akumuliatoriaus elektrolito tankį

Prietaiso galas, kuriame yra pakeliamas dangtelis nukreipiamas į šviesą. Žiūrint pro okuliarą prietaiso viduje

matomos trys skalės, kuriuos parodytos paveikslėlyje. Sukant okuliarą apie savo ašį galima reguliuoti

matomo vaizdo ryškumą.

Matavimas :

. Patikrinti ar prietaiso prizmė ir ją dengiantis dangtelis yra švarūs.

. Pakėlus dangtelį, pipetės pagalba užlašinti tikrinamą skystį ant prizmės.

. Nuleisti dangtelį. Tikrinamas skystis turi tolygiai pasiskirstyti visame prizmės plote.

. Nukreipti prietaisą i šviesą ir žiūrint pro okuliarą bei jį sukant, nustatyti reikiamą ryškumą.

. Matavimo rezultatą atskaitykite reikiamoje skalėje, toje vietoje, kurioje kerta skiriamoji linija tarp tamsesnės

ir šviesios zonų.

. Pabaigus matavimą, švariai nuvalykite prizmę drėgna servetėle

*Europoje aušinimo skysčio gamybai plačiausiai naudojamas etilengliukolis. Tokiu atveju užšalimo

temperatūra atskaitoma A skalės dešinėje pusėje.

Dėmesio : Ar prietaisas teisingai matuoja galima patikrinti distiliuotu vandeniu. Tikrinimas vyksta pagal

aukščiau pateiktą matavimo aprašymą. Skiriamoji linija tarp tamsesnės ir šviesesnės zonų turi eiti per liniją

pažymėta užrašu WATERLINE.

Pastaba : Prietaiso viršuje yra varžtelis, kuris uždengtas guminiu dangteliu. Atsuktuvo pagalba, užlašinus

distiliuoto vandens lašą ant prizmės, sukant varžtelį, galima atlikti nulio paderinimą.

Prietaiso garantijos

Gamintojas prietaisui suteikia vienų metų garantiją nuo pardavimo sąskaitos išrašymo datos. Garantija

galioja tik tokiu atveju, jei prietaisas neturi mechaninių pažeidimų ir buvo tinkamai eksploatuotas.